Món Mas

Sessió de retrats per la narradora oral Mon Mas.

 

https://elmondelamon.wordpress.com/