BCN Antimasclista

Redacció dels continguts per les webs oficials de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, producció d’articles, entrevistes i infografies per a les mateixes.

 

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/ca