Especialitzat en fotografia, vídeo
i campanyes de sensibilització