Infografies #BCNAntimasclista

Disseny de les infografies de la web BCNAntimasclista.

Secció “Dades”:
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista